براش رژگونه ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد

براش برای رژگونه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87