دستگاه ایربراش

آرایش ایربراش چیست+ ترفندهای آن

/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86

آرایش ایربراش شیوه جدیدی است که در آن شما آرایشگر حرفه‌ای خود می‌شوید. این ابزار با اسپری کردن مواد ظاهری بی‌نقص و ماندگار به شما هدیه می‌دهد.